BLC - VsiTe

Visoka škola za informacijske tehnologije u Zagrebu (VsiTe) i Visoka škola „Banja Luka College“ (BLC) zaključili su 27.5.2013. sporazum o znanstveno-nastavnoj, znanstveno-istraživačkoj i tehnološko-razvojnoj suradnji.

Sporazumom su predviđena sljedeća područja i oblici suradnje:

•zajednička realizacija studijskih programa na akademskim studijima,

• ostvarivanje prohodnosti studenata obje visokoškolske ustanove na odgovarajuće studijske programe,

• mogućnost nastavka studija studentima sa jedne na drugu visokoškolsku ustanovu,

• zajedničko organiziranje izvannastavnih aktivnosti za studente obje visokoškolske ustanove,

• angažiranje nastavnika i suradnika, kao i studenata u cilju realizacije zajednički definiranih i akreditiranih studijskih programa,

• razmjena studijskih materijala i informacija od zajedničkog interesa,

• razmjena i izdavanje stručne literature, udžbenika i sveučilišnih publikacija od zajedničkog interesa,

• suradnja na znanstveno-istraživačkim projektima,

• suradnja u oblasti edukacije, stručnog osposobljavanja, profesionalnog treninga i konzaltinga nastavnika i suradnika i za potrebe gospodarstvene prakse,

• angažiranje i povezivanje postojećih kadrova u pravcu razvoja i primjenjivanja novih znanja radi uspješne suradnje sa drugim srodnim institucijama u zemlji i inozemstvu te

• organizacija zajedničkih konferencija, simpozija, kratkih tečajeva i seminara.