Opis studija

Suvremeno poslovanje privrednih i poslovnih subjekata, organa uprave na svim razinama, organa vlasti, te udruženja građana, nezamislivo je bez primjene računala i računalnih programa. Porastom kompleksnosti sklopovlja i programa povećava se broj radnih operacija koje se obavljaju uz pomoć računala, te se time povećava ovisnost ostvarivanja radnog procesa o ispravnom funkcioniranju računalne opreme.
U gornjem kontekstu neophodno je osigurati kvalitetnu podršku računalnim sustavima u fazama izgradnje, korištenja i proširivanja, i to na područjima projektiranja i izrade računalnih i informacijskih sustava, programske podrške, baza podataka, te umrežavanja. Osnovna pretpostavka uspješnog korištenja računalne opreme je raspolaganje uslugama kvalitetnog i obučenog kadra koji će na svim područjima i u svim fazama korištenja pronalaziti ekonomična, efikasna i optimalna rješenja za nastale probleme i nove zahtjeve.
 
Stručni studij
Uloga stručnog prvostupnika informacijskih tehnologija u skladu je s tendencijama u društvu da se svakodnevni, ali značajni i složeni, tehnički poslovi obavljaju uz pomoć kvalitetno osposobljenih stručnjaka, koji raspolažu konkretnim znanjima o tehnologijama koje se primjenjuju u praksi. Školovanje tijekom stručnog studija informacijskih tehnologija, treba polaznicima dati upravo neophodna praktična stručna znanja. Ono im treba omogućiti da se u minimalnom vremenu i uz najveću moguću efikasnost uklope u radne sredine na svojim radnim mjestima.
 
Specijalistički diplomski studij
Uloga stručnog specijalista inženjera informacijskih tehnologija u skladu je s tendencijama u društvu da se složeni tehnički poslovi obavljaju uz pomoć kvalitetno osposobljenih stručnjaka, koji raspolažu konkretnim znanjima o tehnologijama koje se primjenjuju u praksi. Školovanje tijekom stručnog specijalističkog diplomskog studija informacijskih tehnologija, treba polaznicima dati upravo ona specijalistička stručna znanja, koja će im omogućiti samostalno praćenje razvoja tehnike na području kojim se bave, te primjenu stečenog znanja u voditeljstvu i izgradnji složenih informacijskih sustava