Studiranje

Preddiplomski stručni studij kao i specijalistički diplomski stručni studij informacijskih tehnologija temelji se na aktivnom učešću studenata u svim oblicima nastave. Nastavnim osobljem su podržana predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe, seminari i konzultacije. Studenti samostalno uče, proučavaju literaturu, pripremaju se za laboratorijske vježbe, pripremaju seminarske radove, održavaju prezentacije i rade u laboratoriju.

Aktivno učešće studenata u svim vidovima nastavnih aktivnosti podržano je ocjenjivanjem aktivnosti i priznavanjem u dijelu ispita, polaganjem testova zadataka i znanja u tijeku nastave s mogućnošću dobivanja konačne ocjene kolegija, te kontrolom pohađanja nastave.

Cilj aktivnog učešća studenata u nastavi je završetak studija u predviđenom roku uz najvišu moguću razinu postignutih znanja za izabrani smjer i ritam studiranja.