Upisi na VsiTe

Stručni studij

Specijalistički diplomski studij

1. PRIJAVA I RAZREDBENI POSTUPAK

 

Studij

Preddiplomski stručni studij IT

Specijalistički diplomski

stručni studij IT

Težina

180 ECTS

120 ECTS

Trajanje studija

trogodišnji

dvogodišnji

Titula

stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer informacijskih tehnologija

specijalist inženjer informacijskih tehnologija

Preduvjeti

završena četverogodišnja ili trogodišnja srednja škola

(položena državna matura za kandidate koji su završili gimnaziju nakon 2010.)

završen odgovarajući stručni ili sveučilišni preddiplomski studij s područja računarstva ili informatike težine 180 ECTS 

Prijelaz

Prijelaz se odobrava studentima srodnih studija nakon razredbenog postupka u skladu s Pravilnikom o uvjetima i postupku prijelaza objavljenom na www.vsite.hr

Prijelaz se odobrava studentima srodnih studija po razredbenom postupku u skladu s Pravilnikom o uvjetima i postupku prijelaza objavljenom na www.vsite.hr

Način prijave

Putem interneta

OBRAZAC

Putem interneta

OBRAZAC

Razredbeni postupak

Obavit će se na temelju uspjeha u srednjoj školi i razgovora s kandidatom o poznavanju Pravilnika o studiranju.

Obavit će se na temelju uspjeha prethodnog studiranja i razgovora s kandidatom o poznavanju Pravilnika o studiranju.

VSITE šalje e-mail kandidatu u kojem su navedeni termin i mjesto održavanja razgovora s kandidatom te potrebna dokumentacija.

VSITE šalje e-mail kandidatu u kojem su navedin termin i mjesto održavanja razgovora s kandidatom te potrebna dokumentacija.

Kandidat treba potvrditi svoj dolazak odgovorom na e-mail koji mu je poslao VSITE. U slučaju opravdane spriječenosti treba kontaktirati Studentsku referadu VSITE-a telefonom ili odgovorom na e-mail radi dogovora novog termina.

Kandidat treba potvrditi svoj dolazak odgovorom na e-mail koji mu je poslao VSITE. U slučaju opravdane spriječenosti treba kontaktirati Studentsku referadu VSITE-a telefonom ili odgovorom na e-mail radi dogovora novog termina.

Na razgovor kandidat mora donijeti:

 • preslike (neovjerene)  svjedodžbi srednje škole i svjedodžbe o maturi –(završnom ispitu),
 • dokaz o uplati troškova razredbenog postupka te
 • ako ima, presliku potvrde o položenim predmetima državne mature.

Prilikom razgovora kandidat mora dostaviti

 •  presliku potvrde o završetku studija i prijepisa ocjena prethodnog studija  ili
 • diplome i dopunske isprave (diploma supplement)preslike
 • dokaz o uplati troškova razredbenog postupka.

Student koji prelazi s drugog visokog učilišta treba donijeti:

 • presliku indeksa,
 • prijepise ocjena položenih ispita, te
 • ovjereni program položenih predmeta.

Student koji prelazi s drugog učilišta (diplomskog sveučilišnog ili specijalističkog diplomskog stručnog studija) treba donijeti

 • presliku indeksa,
 • prijepis ocjena položenih ispita, te
 • ovjereni program položenih predmeta.

Rezultati razredbenog postupka su javno dostupni i objavit će se putem interneta i na oglasnoj ploči VSITE-a

Rezultati razredbenog postupka su javno dostupni i objavit će se putem interneta i na oglasnoj ploči VSITE-a

Troškovi razredbenog postupka

300 kn

300 kn

Uplata na žiro račun

HR8023600001101922034, Zagrebačka banka d.d. Zagreb, model HR00 i s pozivom na identifikacijski broj prijave.

Informacije/telefon

01/3764200

Uredovno

radno vrijeme Studentske referade

Ponedjeljak i srijeda: od 11:00 do 13:00

Utorak i četvrtak: od 16:00 do 18:00

Informacije i kontakt

e-mail: referada@vsite.hr

 

 2. DOKUMENTI ZA UPIS

 

Studij

Preddiplomski stručni studij IT

Specijalistički diplomski

stručni studij IT

Potrebni dokumenti za upis

dokaz o uplati upisne rate ili cijele školarine

dokaz o uplati upisne rate ili cijele školarine

redoviti originale, a izvanredni originale ili ovjerene preslike

svjedodžbi svih razreda srednje škole i

svjedodžbe o državnoj maturi ( završnom ispitu )

potvrda o završetku studija i prijepis ocjena ili diploma i

dopunska isprava prethodnog studija

preslika osobne iskaznice

preslika osobne iskaznice

jedna fotografija 4x4cm

jedna fotografija 4x4cm

Dodatni dokumenti za prijelaz

original indeksa

original indeksa

ovjereni prijepis ocjena studija s kojeg prelaze

ovjereni prijepis ocjena studija s kojeg prelaze

ovjereni prijepis programa položenih predmeta

ovjereni prijepis programa položenih predmeta

Informacije/telefon

01/3764200

Uredovno

vrijeme Studentske referade

Ponedjeljak i srijeda: od 11:00 do 13:00

Utorak i četvrtak: od 16:00 do 18:00

Informacije i kontakt

e-mail: referada@vsite.hr

 
3. ŠKOLARINA
 

 

Studij

Preddiplomski stručni studij IT

Specijalistički diplomski

stručni studij IT

Redoviti

studenti

Izvanredni studenti

Redoviti

studenti

Izvanredni studenti

Školarina, jednokratno plaćanje

360 kn/ECTS

360 kn/ECTS

360 kn/ECTS

360 kn/ECTS

Prva godina

61 ECTS

Prva godina

43 ECTS

Prva godina

60 ECTS

Prva godina

45 ECTS

Ukupno prva godina

21.960 kn

Ukupno prva godina

15.480 kn

Ukupno prva godina

21.600 kn

Ukupno prva godina

16.200 kn

Ostale godine prema broju upisanih ECTS-a

Ostale godine prema broju upisanih ECTS-a

Ostale godine prema broju upisanih ECTS-a

Ostale godine prema broju upisanih ECTS-a

Školarina, obročno plaćanje,

Sveukupno

400 kn/ECTS

400 kn/ECTS

400 kn/ECTS

400 kn/ECTS

Prva godina 61 ECTS

Prva godina

43 ECTS

Prva godina

60 ECTS

Prva godina

45 ECTS

Školarina - ukupno za obročno plaćanje (prva godina)

24.400 kn

Školarina - ukupno za obročno plaćanje (prva godina)

17.200 kn

Školarina - ukupno za obročno plaćanje (prva godina)

24.000 kn

Školarina - ukupno za obročno plaćanje (prva godina)

18.000 kn

Upisna rata

6.100 kn

(100 kn/ECTS)

Upisna rata

4.300 kn

(100 kn/ECTS)

Upisna rata

6.000 kn

(100 kn/ECTS)

Upisna rata

4.500 kn

(100 kn/ECTS)

Mjesečni obrok

1.830 kn

(30 kn/ECTS)

Mjesečni obrok

1.290 kn

(30 kn/ECTS)

Mjesečni obrok

1.800 kn

(30 kn/ECTS)

Mjesečni obrok

1.350 kn

(30 kn/ECTS)

Broj mjesečnih obroka

10

Broj mjesečnih obroka

10

Broj mjesečnih obroka

10

Roj mjesečnih obroka

10

Ostale godine prema broju upisanih ECTS-a

Ostale godine prema broju upisanih ECTS-a

Ostale godine prema broju upisanih ECTS-a

Ostale godine prema broju upisanih ECTS-a

U cijenu su uračunati

Prijenosno računalo s 3-godišnjom garancijom i svim potrebnim licenciranim programima

Obvezni udžbenici i nastavni materijali

Dopunska literatura ( u knjižnici)

Besplatne radionice

(po izboru studenta)

Prijenosno računalo s 3-godišnjom garancijom i svim potrebnim licenciranim programima

Obvezni udžbenici i nastavni materijali

Dopunska literatura ( u knjižnici)

 

Besplatne radionice

(po izboru studenta)

Prijenosno računalo sa svim potrebnim licenciranim programima

Obvezni udžbenici i nastavni materijali

Dopunska literatura ( u knjižnici)

 

Besplatne radionice

(po izboru studenta)

Prijenosno računalo sa svim potrebnim licenciranim programima

Obvezni udžbenici i nastavni materijali

Dopunska literatura ( u knjižnici)

 

Besplatne radionice

(po izboru studenta)

Uplata na žiro račun

HR8023600001101922034, Zagrebačka banka d.d. Zagreb, model HR00 i s pozivom na identifikacijski broj prijave.

Informacije/telefon

01/3764200

Uredovno

radno vrijeme Studentske referade

Ponedjeljak i srijeda: od 11:00 do 13:00

Utorak i četvrtak: od 16:00 do 18:00

Informacije i kontakt

e-mail: referada@vsite.hr

 
4. STUDENTSKA PRAVA

 

Studij

Preddiplomski stručni studij IT

Specijalistički diplomski

stručni studij IT

Redoviti

studenti

Izvanredni studenti

Redoviti

Studenti

Izvanredni studenti

Pristup internetu i informacijskim resursima

Neograničen

u skladu s Pravilnikom o informacijskoj sigurnosti VSITE-a

Neograničen

u skladu s Pravilnikom o informacijskoj sigurnosti VSITE-a

Neograničen

u skladu s Pravilnikom o informacijskoj sigurnosti VSITE-a

Neograničen

u skladu s Pravilnikom o informacijskoj sigurnosti VSITE-a

Parking

Nije osiguran (niti za nastavnike, niti za studente)

Smještaj

u studentskom domu

Pravo imaju redoviti studenti

 

Pravo imaju redoviti studenti

 

Gradski prijevoz

Pravo na ZET-ovu studentsku kartu

 

Pravo na ZET-ovu studentsku kartu

 

Zdravstvena zaštita

Pravo na obvezno i dopunsko zdravstveno VSITE organizira i besplatne sistematske preglede

 

Pravo na obvezno i dopunsko zdravstveno VSITE organizira i besplatne sistematske preglede

 

Rad preko

Studentskog servisa

Pravo imaju redoviti studenti

 

Pravo imaju redoviti studenti

 

Prehrana

Svi  restorani studentske prehrane u kojima se koristi studentska iskaznica, tj. x-ica (Studentski centar, PBF, AGG,…)

Restoran/Bistro I. kat, te restorani, zdravljaci i prodavaonice u neposrednoj blizini VSITE-a

Automati s toplim i hladnim napicima (u prostoru VSITE-a, u suterenu i visokom prizemlju

Sport

Organizira Studentsko vijeće (financira VSITE)

Sudjelovanje studenata u upravljanju

Studentsko vijeće (bira Studentski zbor)

Predstavnici studenata u Stručnom vijeću VSITE-a

Studentski pravobranitelj

Predstavnik studenata u Povjerenstvu za upravljanje kvalitetom

 
5. STUDIJ I MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA
 

 

Studij

Preddiplomski stručni studij IT

Specijalistički diplomski

stručni studij IT

Redoviti

studenti

Izvanredni studenti

Redoviti

Studenti

Izvanredni studenti

Težina

180 ECTS

120 ECTS

1 ECTS

30 sati ukupnog rada studenta

30 sati ukupnog rada studenta

Trajanje studija

6 semestara

8 semestara

4 semestra

 5 semestara (može i 4)

Trajanje semestra

15 tjedana

Trajanje sata

45 minuta

Radni dani

ponedjeljak – petak

Kalendar nastave

objavljen na www.vsite.hr

Laboratorijske vježbe

Obvezne (uvjet: položene sve) nadoknada prema pravilima predmeta

Obvezna prisutnost na predavanjima i auditornim vježbama

70%

50%

70%

50%

Stručna praksa

Da

Da

Ne

Ne

Polaganje ispita

preko kolokvija (tijekom semestra)

zimski/ljetni/jesenski ispitni rok (po 2 ispitna termina)

Smjer/Poslovi

Programiranje: PROGRAMER (VI stupanj)

Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi: PROGRAMER I PROJEKTANT BAZE PODATAKA I WEB APLIKACIJA (VII stupanj)

Baze podataka i web dizajn: PROJEKTANT BAZE PODATAKA I WEB APLIKACIJA (VI stupanj)

Računalni sustavi: SISTEM INŽENJER (VII stupanj)

Računalni sustavi i mreže: SISTEM INŽENJER (VI stupanj)

Ugradbena i prijenosna računala: PROJEKTANT PRIJENOSNIH I UGRADBENIH RAČUNALA (VII stupanj)

Informacijski sustavi: PROJEKTANT IS-a (VI stupanj)

 

Mogućnost zapošljavanja

Odmah (čak i tijekom studija)

Odmah (čak i tijekom studija)

Nastavak obrazovanja

Specijalistički diplomski stručni studij

Doktorski studij (FOI)

Cjeloživotno obrazovanje na VSITE-u (VI i VII stupanj)

Cjeloživotno obrazovanje na VSITE-u (VII stupanj)

Alumni VSITE-a

Da - nakon završetka  studija

Da - nakon završetka  studija